landscape

  • หน้าหลัก
  • ติดต่อเรา

ห้องเรียนโยคะ

ประเภทของโยคะ

โยคะ เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อรูปแบบการดำรงชีวิตที่ทำให้สุขภาพแข็งแรง ท่าฝึกต่างๆ ใช้ทั้งจิตแห่งกายและลมหายใจในการนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงอย่างลุ่มลึกก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ และความมีชีวิตชีวาที่เพิ่มมากขึ้น รูปแบบการออกกำลังกายที่สุดยอดนี้ส่งเสริมสุขภาพและการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความตึงเครียดที่เป็นผลมาจากรูปแบบการดำรงชีวิตที่สับสนวุ่นวาย เลือกชั้นเรียนที่เหมาะสมต่อธรรมชาติอันเป็นที่หนึ่งและความต้องการของคุณเอง

 

A/L (ALL-LEVELS) - แนะนำสำหรับผู้ที่ฝึกทุกระดับ ผู้ฝึกสอนจะนำเสนอ/แนะนำความแตกต่าง หลายหลากที่ท้าทาย ดังนั้นชั้นเรียนต่างๆ จึงเหมาะสมสำหรับผู้ฝึกทุกคนตั้งแต่ผู้ฝึกใหม่จนถึงผู้ฝึก ที่เชี่ยวชาญแล้ว ก่อให้เกิดบรรยากาศเพื่อสร้างและทำให้การฝึกฝนของคุณแข็งแกร่งยิ่งขึ้นทุกเวลา

 

INTERMEDIATE - แนะนำสำหรับผู้ฝึกที่ผ่านการฝึกฝนโยคะขั้นพื้นฐานมาแล้วมากกว่า 20 ครั้งขึ้นไป

 

คลิกรายการด้านล่าง เพื่อดูรายละเอียดของโยคะแต่ละประเภท

 

 

HATHA YOGA A/L

เรียนรู้การฝึกโยคะท่าพื้นฐาน การหายใจ และการจัดระเบียบร่างกาย เพื่อสร้างความสมดุล และความยืดหยุ่นให้กับร่างกาย การฝึก HATHA YOGA เป็นการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ แต่แข็งแรง เหมาะสำหรับผู้ฝึกระดับเริ่มต้น หรือผู้ที่ฝึกโยคะมาระยะหนึ่งแล้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Join our eNewsletter and download our free pose chart right now!